วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 29 มิถุนายน 55

-ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีการแข่งกีฬาเครือข่าย
วันที่ 28 มิถุนายน 55
-ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีการแข่งกีฬาเครือข่าย
วันที่ 27 มิถุนายน 55
-ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากต้องเตรียมพร้อมในการแข่งกีฬาและการเดินขบวนพาเหรดที่จะมีขึ้นในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 26 มิถุนายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

 - คาบที่ 1ช่วยดูแลนักเรียนชั้น ป.2/3

               -คาบที่ 2ช่วยดูแลนักเรียนชั้น ป.1/2

                 -คาบที่ 4ช่วยดูแลนักเรียนชั้น ป.1/3

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

-ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการณรงค์ ในหัวข้อลดภาวะโลกร้อน รณรงค์เรื่องยาเสพติด และเลือกตั้งสจ.

- ทำบล็อก

-ซ้อมกีฬาเขตเกี่ยวกับขบวนพาเหรดของนักเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬา การบันทึกกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ทุกกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์มากมาย ทุกกิจกรรมฝึกให้เรามีความอดทน พยายาม และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จัดกระทำได้ไม่ยากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆและครูทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สุภาษิตภาษาอังกฤษแปลไทย


สำนวน คำพังเพย สุภาษิต 2 ภาษา: ไทย-อังกฤษ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

Kill two birds with one stone.
= ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว

First come, first served.
= มาก่อนได้ก่อน
Blood is thicker than water.
= เลือดข้นกว่าน้ำ

History repeats itself.
= ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย


It is better to have loved and lost than never to have loved at all.
= อกหักดีกว่ารักไม่เป็น

Laughter is the best medicine.
= หัวเราะ คือ ยาวิเศษ

Little things mean a lot
= สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่
There is no place like home.
= ไม่มีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้าน

Time is money.
= เวลาเป็นเงินเป็นทอง

Knowledge is power.
= ความรู้ คือ อำนาจ

Every rule has its exception.
= กฏทุกข้อมีข้อยกเว้น

http://funtales4u.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

นิทานอีสปเรื่อง แมลงวันกับไหน้ำผึ้ง (The Flies and the Honey-Pot)


The Flies and the Honey-PotA number of Flies were attracted to a jar of honey which had been overturned in a housekeeper's room, and placing their feet in it, ate greedily.
Their feet, however, became so smeared with the honey that they could not use their wings, nor release themselves, and were suffocated. Just as they were expiring, they exclaimed, "O foolish creatures that we are, for the sake of a little pleasure we have destroyed ourselves."

นิทานเรื่อง แมลงวันกับไหน้ำผึ้ง (The Flies and the Honey-Pot)
A number of Flies were attracted to a jar of honey which had been overturned in a housekeeper's room, and placing their feet in it, ate greedily.
แมลงวันฝูงหนึ่งพบโถน้ำผึ่งหกตะแคงไหลนองในห้องของคนทำความสะอาด และได้เกาะลงบนน้ำผึ้งเพื่อกินอย่างตะกละตะกราม

Their feet, however, became so smeared with the honey that they could not use their wings, nor release themselves, and were suffocated. Just as they were expiring, they exclaimed, "O foolish creatures that we are, for the sake of a little pleasure we have destroyed ourselves."
ขาของเหล่าแมลงวันติดหนึบอยู่ในน้ำผึ้งข้นเหนียว จนพวกมันไม่สามารถบินหลุดออกไปได้และหมดแรง พวกมันกำลังกำลังจะตาย และร้องอุทานขึ้นมาว่า เพราะความโง่เขลาของพวกเราแท้ ๆ ที่หลงระเริงกับประโยชน์เพียงเล็กน้อยซึ่งทำลายตัวเราเอง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Pleasure bought with pains, hurts.”
ความสนุกสนานนำมาซึ่งความยากลำบากและอันตราย

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
attract (v.) = ดึงดูดความสนใจ
overturn (v.) = พลิกคว่ำ
housekeeper (n.) = คนทำความสะอาดบ้าน
greedily (adv.) = อย่างตะกละตะกราม
smear (v.) = ทำให้เปื้อน
suffocate (v.) = ทำให้หายใจไม่ออก
exclaim (v.) = ร้องอุทาน
pleasure (n.) = ความสนุกสนาน
destroy (v.) = ทำลาย
http://funtales4u.blogspot.com/

พ่อไก่กับเม็ดพลอย

The Cock and the Gem stone
พ่อไก่ตัวหนึ่ง กำลังเดินวางมาดไปมา ในไร่นา
อยู่ในหมู่ไก่ตัวเมีย ขณะนั้นมันได้เห็นมีอะไรบางอย่าง
วาววับ อยู่ในกองฟาง "โก๊ก,โก๊ก" มันเอ่ยปาก
"นั่นมันลาภของกูนี่หว่า" ว่าแล้วมันก็ดึง (จิก)
มันขึ้นมาจากใต้กองฟาง
มันจะ อะไรเสียอีกล่ะนอกจากเม็ดพลอย
ที่มีใครบังเอิญทำตกไว้ในบริเวณนั้น
"แกอาจเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่า"
พ่อไก่พูด "สำหรับมนุษย์ที่ตีราคาให้แก
แต่สำหรับข้าแล้วละก็ ได้ข้าวเปลือกเพียงเม็ดเดียว
ยังจะดีกว่าได้พลอยตั้งกอง
A Cock was Strutting up and down the farmyard
among the hens when suddenly he espied something
shining amid the stray. "Ho! Ho! quoth he,
that 's for me," and soon rooted
it out from beneath the straw.
What did it turn out to be but a gem stone
that by some chance had been lost in the yard?
You may be a treasure"
quoth the Cock, to men that prize you,
but for me I would rather have a single rice-corn
than a peck of gem stones
ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้
สิ่งใดจะมีราคาขึ้นอยู่กับค่าของการใช้ประโยชน์

คำศัพท์ที่น่ารู้
strut (สทรัท) = เดินวางมาด
root out (รู้ท เอ๊าท์) = ดึงถอนรากถอนโคน(ในที่นี่ คือจิกขึ้นมา)
วันที่ 25 มิถุนายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

- ทำบล็อก

              -เขียนใบปพ.         

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

- ทำบล็อก

-ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการรณงค์ ในหัวข้อลดภาวะโลกร้อน รณรงค์เรื่องยาเสพติด และเลือกตั้งสจ.

-ซ้อมกีฬาเขตเกี่ยวกับขบวนพาเหรดของนักเรียน-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬา การบันทึกกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ทุกกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์มากมาย ทุกกิจกรรมฝึกให้เรามีความอดทน พยายาม และรุ้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จัดกระทำได้ไม่ยากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆและครูทุกคน


เรียนภาษาอังกฤษจากนิทานเรื่อง The Hare and The Tortoise (กระต่ายป่ากับเต่า)One day in a big forest, a hare ridiculed a tortoise that he had the short legs and slow pace.

วันหนึ่ง ณ ป่าใหญ่ กระต่ายป่าตัวหนึ่งเยาะเย้้ยถากถางเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้า

When the tortoise heard that ridiculous words, he laughed and replied “I will beat you in a race, though you can run as fast as the wind.”
เมื่อเต่าได้ยินคำพูดเยาะเย้ยถากถางของกระต่ายมันก็หัวเราะและตอบกลับไปว่า
ข้าจะเอาชนะเจ้าในการวิ่งให้ได้ แม้ว่าเจ้าจะวิ่งเร็วพอ ๆ กับลมก็ตาม
The Hare believed in his speed and thought that it was simple impossible, so he assented to the proposal.
กระต่ายป่าเชื่อมั่นในความเร็วของตัวเอง และคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นมันจึงยอมรับข้อเสนอนั้น
They agreed that the fox should choose the course and fix the destination.


พวกมันต่างตกลงกันว่าสุนัขจิ้งจอกควรจะเป็นผู้เลือกเส้นทางและกำหนดจุดมุ่งหมาย

On the day appointed for the race the hare and the tortoise started together at the course which the fox chose.
เมื่อถึงวันนัดหมายสำหรับการวิ่งแข่ง กระต่างป่าและเต่าก็เริ่มต้นพร้อมกันบนเส้นทางที่สุนัขจิ้งจอกเลือกไว้

The tortoise never stopped for a moment.
เต่าไม่เคยหยุดแม้ชั่วขณะเดียว

He went on with a slow but steady pace straight to the destination.
มันเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอตรงไปยังจุดหมาย

The hare ran faster than the tortoise, but when he nearly reached the end of the course he lay down carelessly by the wayside and fell fast asleep.
กระต่ายป่าวิ่งเร็วกว่าเต่า แต่เมื่อใกล้ถึงปลายทาง มันกลับนอนลงที่ข้างทางอย่างประมาทเลินเล่อและผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว

At last the hare awaked up and ran as fast as he could.
ในที่สุดกระต่ายก็ตื่นขึ้นและวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

When he reached the goal he saw the tortoise was comfortably dozing after his effort.
เมื่อมันมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเต่ากำลังม่อยหลับอย่างสบายหลังจากความมานะพยายามของมัน

The tortoise had been the winner already.
เต่าได้กลายเป็นผู้ชนะไปเรียบร้อย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“Slow but steady can win the race”
แม้จะช้าแต่ถ้ามีความสม่ำเสมอก็สามารถชนะการแข่งขันได้

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)

hare (n.) = กระต่ายป่า tortoise (n.) = เต่า
ridiculous (adj.) = น่าขัน appoint (v.) = นัดหมาย
destination (n.) = จุดหมาย awake (v.) = ตื่น
goal (n.) = เป้าหมาย comfort (adj.) = สะดวกสบาย
steady(adj.) =มั่นคงมสม่ำเสมอ effort(n.) = ความพยายาม

Credit : http://funtales4u.blogspot.com
http://www.edufirstschool.com/learn-english

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 22 มิถุนายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

- ทำบล็อก

              -คาบที่ 2 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.2/3

                -คาบที่ 4 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3/1

             -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

- คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นป.3/2

-คาบที่ 6 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นป.3/3

-ทำบล็อก

-ซ้อมกีฬาเขตเกี่ยวกับขบวนพาเหรดของนักเรียน-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬา การบันทึกกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ทุกกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์มากมาย ทุกกิจกรรมฝึกให้เรามีความอดทน พยายาม และรุ้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จัดกระทำได้ไม่ยากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆและครูทุกคน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 21 มิถุนายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

- ทำบล็อก

-ตรวจการบ้านนักเรียน

              -คาบที่ 3 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3/2

                -คาบที่ 4 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3/1

               -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

                -พานักเรียนไปละหมาด

-ตอนบ่าย

- คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นป.3/3

-คาบที่ 6 ช่วยจัดทำป้ายนิเทศในหัวข้อพระราชกรรียกิจของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยุ่หัว

-ทำบล็อก

-ซ้อมกีฬาเขตเกี่ยวกับขบวนพาเหรดของนักเรียน


-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬา ทุกกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์มากมายและเป็นหน้าที่ของครูซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ยากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ


วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 20 มิถุนายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

- ทำบล็อก

-ตรวจการบ้านนักเรียน

             -คาบที่ 2และ 3 ช่วยจัดบอร์ดเนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 และบอร์ดเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง

             -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

- คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นป.2/3

-คาบที่ 6 ช่วยจัดทำป้ายนิเทศในหัวข้อพระราชกรรียกิจของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยุ่หัว

-ทำบล็อก

-ซ้อมกีฬาเขตเกี่ยวกับขบวนพาเหรดของนักเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬา ทุกกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์มากมายและเป็นหน้าที่ของครูซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ยากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 19 มิถุนายน 55

                -ลากลับไปทำธุระที่มหาลัยเนื่องจากต้องไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4และ 5
วันที่ 18 มิถุนายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

  -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

- ทำบล็อก

-ตรวจการบ้านนักเรียน

             -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

- ช่วยจัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่

-ทำบล็อก

-ซ้อมกีฬาเขตเกี่ยวกับขบวนพาเหรดของนักเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬา ทุกกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์มากมายและเป็นหน้าที่ของครูซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ยากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 15 มิถุนายน 55

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

  -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

- คาบที่ 2 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.2/3

-คาบที่ 4 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3/1

             -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

- คาบที่ 5 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3/2

-คาบที่ 6 ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.3/3

-ทำบล็อก

-ซ้อมกีฬาเขตเกี่ยวกับขบวนพาเหรดของนักเรียน

-ผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธง การเลือกตั้ง กิจกรรมกีฬา ทุกกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆท่มีประโยชน์มากมายและเป็นหน้าที่ของครูซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ยากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ