วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที13 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -ทำสื่อการสอน

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

               -ทำบล็อก

               -ทำแผนการสอน

 -คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30.ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

               -ผลการปฏิบัติงาน

                  นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                  นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย      

                  ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                  สื่อสารงานกับอาจารย์

                  นักเรียนตั้งใจทำใบความรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น