วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที30 มกราคม 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                 -ช่วยเพื่อนเตรียมเอกสาร

               -เตรียมสถานที่

-ตอนบ่าย

                -จัดโครงการเพศศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยม

-คาบที่ 6 เวลา14:30-15:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.2/3

 

   -ผลการปฏิบัติงาน

                -นักเรียนเก็บขยะอย่างเรียบร้อยดีและร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยและจัดโครงการเพศศึกษาสำเร็จไปด้วยดี รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น