วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที12 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

               -ทำบล็อก

               -ผลการปฏิบัติงาน

                  นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                  นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย      

                  ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                  สื่อสารงานกับอาจารย์
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น