วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที14 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-รอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -คาบที่2 เวลา 09:30-10:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/1

              -คาบที่3 เวลา 10:30-11:30น ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3/2

                -พานักเรียนไปละหมาด/เซ็กชื่อเด็ก

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

     -ตอนบ่าย            

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                -คาบที่ 5 เวลา 13:30-14:30 .ทำการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.3/3

-ทำ blog

-รอส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

   -ผลการปฏิบัติงาน

-สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสามห้อง การบันทึกภาระงานประจำวัน การทำบล็อก ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น