วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที่ 23 มกราคม 56             

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ทำสื่อการสอน

                 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

 -ทำ blog

-ทำแผนการสอน

-คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30.ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

               
 

         -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำสื่อการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น