วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที28 มกราคม 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง

-ตอนบ่าย

              -ทำบล็อก

-ช่วยเพื่อนทำ power point


   -ผลการปฏิบัติงาน

                -นักเรียนเก็บขยะอย่างเรียบร้อยดีและร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยและช่วยงานอื่นอย่างเสร็จสมบูรณ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น