วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที่ 21 มกราคม 56             

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

   -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

   -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

                 -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                 -คาบที่2 09:30-10:30 . ไปดูการทำเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม

                 -ทำสื่อการสอน

                 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

 -ตอนบ่าย

    -ทำ blog

    -ตรวจการบ้านนักเรียน

    -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการเรียนรู้งานด้านการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยม ตรวจการบ้านนักเรียน ทำสื่อการสอน ทำบล็อกและกิจกรรมอื่นๆทุกกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น