วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที่ 22 มกราคม 56             

-กิจกรรม

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

              -ทำสื่อการสอน

              -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนในช่วงเที่ยง
 

-ตอนบ่าย

 -ทำ blog

               

         -ผลการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทำสื่อการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น