วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที11 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

- ทำใบงาน

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

              -ทำบล็อก

             -ช่วยเหลืองานครู

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                ทดสอบเด็กหลังเรียน

                ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                สื่อสารงานกับอาจารย์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น