วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที6 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

 -ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ            

               -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

               -ช่วยเพื่อนถ่ายเอกสาร

-ตอนบ่าย

                  -ทำบล็อก

  -คาบที่ 6 เวลา 14:30-15:30.ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2/3

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                บันทึกงานเป็นปัจจุบัน

              ช่วยเหลืองานอื่น

                สื่อสารงานกับอาจารย์

                ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเรื่องประเทศในอาเซียน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น