วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วันที4 กุมภาพันธ์ 56

-กิจกรรม        

-ตอนเช้า

-ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน

 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

              -เขียนใบปพ.

              -ทำแผนการจัดการเรียนรู้

              -เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

-ตอนบ่าย

                  -ทำบล็อก

               -ช่วยเหลืองานครู

 


 

   -ผลการปฏิบัติงาน

                นักเรียนเก็บขยะสะอาดดี

                นักเรียนเข้าแถวอย่างเรียบร้อย

                ได้เรียนรู้วิชาลูกเสือ

                ทำแผนส่งครูพี่เลี้ยง

                สื่อสารงานกับอาจารย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น